Pojištění vozidla není žádná věda. Stačí si vybrat z online nabídky, nastavit parametry pojištění, zadat údaje o sobě a o vozidle a máte pojištěno. Jinou otázkou je ovšem cena takového pojištění. Ta totiž není pevně daná, ale odvíjí se od několika předem jasně definovaných faktorů. Záleží přitom jak na pojišťovaném vozidle, rozsahu pojistných rizik a míře spoluúčasti, tak i na osobě pojistníka.

Nabourané auto - co ovlivňuje cenu havarijního pojištění

Kdo je tady pojistník?

Pojistníkem vozidla rozumíme fyzickou nebo právnickou osobu, která vozidlo pojišťuje, a tedy uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou. Všichni pojistníci jsou rovněž průběžně vedeni v centrální databázi pojistníků spravované Českou kanceláří pojistitelů (ČKP), v níž jsou evidována i všechna jejich dosud sjednaná pojištění, a to včetně případných zaviněných škod a pojistných událostí. Pojišťovny tak mají přehled o chování pojistníků a parametrech, které ovlivňují cenu pojištění, a mohou tak automaticky navrhnout odpovídající cenu pojištění či rovnou aplikovat bonusy za bezeškodní průběh dosavadního pojištění.

Ovšem pozor – pojistník nemusí být vždy totožný s majitelem ani provozovatelem vozidla, což v některých případech může pro někoho představovat dokonce výhodu, neboť od osoby pojistníka se odvíjí cena pojištění. Zejména mladší řidiči tak mohou dosáhnout na nižší cenu pojistného, pokud za ně pojistnou smlouvu uzavírají například rodiče, kteří jsou staršími a zkušenějšími řidiči.

 

Cena havarijního pojištění s věkem klesá

Cenu pojištění totiž souběžně ovlivňují jak parametry pojišťovaného vozidla (automobilu, motocyklu, přívěsu, karavanu), tak rovněž věk a bydliště pojistníka.

U pojistníka hraje roli zejména míra potenciálního rizika nehody a jeho řidičské zkušenosti. Pojišťovny se přitom opírají o statistická data, která jasně ukazují, že mladší řidiči více riskují, jezdí rychleji a méně obezřetně, zatímco zkušenější řidiči naopak lépe zvládají krizové situace a bourají méně.

Mladší a méně vyježdění řidiči proto – logicky – musejí počítat také s vyšší cenou pojištění. Platí přímá úměra, že s rostoucím věkem pojistníka se cena pojistného snižuje, neboť lze předpokládat, že zkušenější řidiči méně chybují.

 

Kde bydlíte a jak jezdíte?

Pojišťovny cenu pojistného kalkulují rovněž na základě údajů o pojistníkově trvalém bydlišti. Výhodu levnějšího pojištění také získají i řidiči, kteří bydlí v menších městech, kde obvykle bývá statisticky menší riziko dopravní nehody. Obecně lze proto konstatovat, že levněji vychází pojištění starším řidičům na venkově, a naopak na dražší pojistné se budou muset připravit mladší řidiči brázdící pražské ulice.

Konečnou výši pojistného nicméně ovlivňují rovněž samotné řidičské dovednosti, respektive skutečnost, že jezdíte bez nehod. U pojišťovny Kooperativa navíc můžete získat levnější havarijní pojištění také v případě, kdy společně s ním uzavřete i povinné ručení či již máte sjednanou pojistnou smlouvu na jiný typ pojištění.

 

Foto: Shutterstock

Komerční sdělení