Proč měnit nebo dolévat motorový olej?

Především proto, abyste svému autu zajistili vhodné podmínky k činnosti a sobě zajistili jeho dlouhou životnost a bezporuchovost. To lze ale jen s využitím toho správného oleje. Oleje, který bude mít předepsané vlastnosti vhodné přesně pro vaše vozidlo. Jak takový olej poznat? Především podle základních kritérií – viskozity maziva a výkonu motoru.

Viskozita oleje

Specifikace motorového oleje podle viskozity je v podstatě velmi jednoduchá. K označení se používá jedenáct tříd, z nichž šest patří pro chladné počasí a pět pro teplé. Konkrétně se jedná o zimní třídy 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, které označují schopnost motoru startovat i při chladném počasí. Čím nižší číslo, tím může být nižší teplota (příklad 5W umožní start motoru při teplotě kolem – 40°C, 10W kolem – 30°C atd.). Letní třídy jsou znázorněny číselnou řadou 20, 30, 40, 50, 60, opět související s teplotou okolí – čím vyšší číslo, tím může být vyšší teploty, při zachování všech vlastností motorového oleje.

Oleje, které se aktuálně prodávají, mají označení vícestupňové, tedy takové, které zahrnuje označení zimních i letních tříd, jako je 5W-30, 10W-40, a to z toho důvodu, že jsou používány celoročně a není tak nutné vyměňovat olej v autě na každou sezónu.

Hodnocení podle výkonnosti

Specifikace pro výkonnostní motorový olej je poněkud složitější. Jedná se o několik řad značení, jako je ACEA – evropské výkonové klasifikace, API – americké výkonové klasifikace, také specifické firemní normy, které si předepisují přímo výrobci automobilů, jako je VW, FIAT, Volvo, BMW atd.

Značení výkonnostní třídou garantuje to, že olej zcela splňuje všechny předepsané normy. Vlastnosti olejů jako je bod vzplanutí, obsah vody, obsah karbonizačního zbytku, rozpustnost ve směsi n-hexanu, etanolu a kyseliny olejové, dále přítomnost glykosidů, alkalita, obsah mechanických nečistot a podobně, se určují přísnými laboratorními zkouškami.

Zlepšující a pečující přísady

Motorový olej plní funkci maziva, ale i chladiva. Jeho použití ale nemusí být vždy úplně dostačující. Během činnosti motoru vznikají různé reakce, které mohou olej znehodnocovat. K tomu, aby se takovému znehodnocení, které by mohlo vyústit až v poruchu a poškození motoru, dalo zabránit, doporučuje se do oleje přidávat aditiva. Aditiva jsou přídavné směsi, která mazivo chrání a zušlechťují.

Aditiva čistící

Disperzanty jsou aditiva do oleje, která dokáží pohltit mikroskopické prvky nečistot, které vznikají při nízkých provozních teplotách a zanášejí olej. Pohlcené prvky se vlivem přísady rozloží do celého objemu kapaliny, čímž nedochází ke vzniku shluků, které by mohly zablokovat olejové cesty a případně i filtry.

Aditiva chránící

Při chodu motoru je na kovové části vyvíjen tlak, který zvyšuje jejich opotřebení. K ochraně před těmito vlivy je možné dodat aditivum, které přímo na povrchu ošetřované plochy vytvoří velmi odolnou vrstvu, zamezující přímému kontaktu kovu na kov. Obdobným způsobem fungují i aditiva obohacující oleje o elastomery, které výrazně prodlužují životnost plastových a gumových součástí.

Aditiva bránící

Olejová pěna je nepříjemným výsledkem promíchávání oleje se vzduchem. Pěna velmi negativně působí na olej a zrychluje jeho stárnutí. Důsledkem může být až nepříjemný únik oleje. Aditivum přidávané do oleje na potlačení vzniku této pěny vhodně snižuje jeho pěnivost a tvorbu těchto reakcí.

Komerční sdělení