Není žádným překvapením, když se ve večerních televizních novinách objeví zpráva o nějaké hromadné dopravní nehodě, která s trochou štěstí přinesla „pouze“ rozsáhlé škody na majetku. Technický vývoj v oblasti automobilového průmyslu jde neustále kupředu, vyvíjejí se lepší a lepší vozy, což samozřejmě svádí větší procento řidičů k hazardování s vlastním životem i životem druhých nebezpečně rychlou jízdou.

Některé nešvary dnešní společnosti zřejmě zcela vymýtit nelze, dokážete si ovšem představit, že by se silnice obešly bez dopravních značek, které velkou část řidičů alespoň částečně zkrotí? My si radši takové hororové výjevy v hlavě promítat nenecháme a namísto toho se u dopravních značek jako takových na chvíli pozastavíme. Jaké vlastně máme a do jakých skupin se dělí?

Druhy dopravních značek, které nás ochraňují

  • vodorovné dopravní značky
  • svislé dopravní značky
  • speciální dopravní značky

Úplně na začátku se musíme zmínit o skupině značek, kterou při vjezdu na silnici zaregistrujeme na první pohled. Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny přímo na vozovce a určují nám, v jakých prostorách se s vozidlem smíme či nesmíme pohybovat. Dovolují nám předjíždět a stejně tak nám zmíněnou činnost mohou i zakázat. Vyznačují nám prostor pro parkování i jízdní pruhy, jimiž se musíme bezpodmínečně řídit. Jejich znalost je pro řidiče naprosto zásadní.

Dopravní značení

Svislé dopravní značení se dělí do dalších několika skupin. Máme totiž zákazové, příkazové, výstražné, informativní a další značky, bez jejichž znalosti nelze projít řidičskými zkouškami.

No a na závěr pak máme také značení speciální. Do této skupiny patří například zpomalovací retardéry nebo parkovací zábrany. Zejména retardéry mají naprosto nezměřitelný význam, jelikož na některých úsecích, kde řidiči dříve jezdili vysoko nad rámec povolené rychlosti, jednoduše nedávají jinou možnost, než bezpečně sejmout nohu z plynu.

Zpomalovací retardéry

Silniční doprava by bez značek zkolabovala

Doufáme, že si díky tomuto článku začnete přítomnosti dopravních značek mnohem více vážit, protože se skutečně nejedná o omezování svobody, ale naopak ochranu lidských životů, které by jinak byly v zásadním ohrožení.

 

Komerční sdělení