Spravovat automobilovou flotilu je pro podnikatele poměrně časově náročné. Technologie naštěstí zasahují do všech oblastí, ba dokonce i natolik specifických, jako je správa vozového parku. V současné době existuje spousta možností, jak mít firemní vozidla pod kontrolou. Proč je vůbec začít sledovat?

Důvodů je hned několik. Do automobilů se nainstaluje příslušný hardware, který bude monitorovat pohyb vozidla v reálném čase, a tak získáte přehled nad tím, zda jsou vaši zaměstnanci v terénu na takovém místě, kde mají zrovna být. Pokud pracovníci nemají povoleno používat vozidlo k osobním účelům, prostřednictvím sledovacího systému snadno zjistíte, zda pravidlo dodržují či nikoliv. Ale na druhou stranu řešení bude mít přínos i pro samotné řidiče, protože dokáže nabídnout ideální trasu podle aktuální dopravní situace. Více informací o možnostech pro malé vozové parky najdete zde.

Co systém sledující vozidla umí?

Software pro správu vozového parku umožňuje najít a kontaktovat řidiče, který se nachází nejblíže u vaší firmy. Dále zpětně zrekapituluje celou cestu a vyhodnotí způsob jízdy. Sledování vozidel je vhodné k optimalizaci nákladů na vozový park, protože snadno zjistíte, zda zaměstnanci dodržují základní pravidla ekonomické jízdy. Pokud ne, program napomůže ke značnému zlepšení.

Palubní kamery pomáhají předcházet nehodám

Standardním vybavením firemních vozidel jsou palubní kamery, případně multi-kamerové systémy. Pomáhají při řešení dopravních nehod, poskytují dostatečné důkazy a vyjasňují sporné situace. Vyšetřovatelé mohou díky záznamu z palubní kamery snadno určit viníka. A navíc pomáhají předcházet nehodám.

Příklad si demonstrujeme na konkrétním řešení od Trakm8. Společnost do automobilu umístí osm různých kamer a senzorů, které poskytují přehled o dění v blízkém okolí vozidla. Jakmile budete chtít přejet z pruhu do pruhu, ale najednou budete mít vedle sebe auto v mrtvém úhlu, a tak ho ve zpětném zrcátku neuvidíte, potom vás na to upozorní příslušný senzor, a tím předejdete srážce.

 

Komerční sdělení